Lekcje konwersacyjne dedykowane są przede wszystkim osobom, które nie czują się pewnie w rozmowie, nawet mimo dużej wiedzy teoretycznej. Czasem nawet kilka lekcji potrafi znacznie wpłynąć na pewność siebie i co za tym idzie, poprawić komunikatywność.

Tradycyjna nauka w dużych grupach w szkole lub na kursie językowym zazwyczaj nie stwarza wielu możliwości ćwiczenia najważniejszej i najtrudniejszej z umiejętności – rozmowy. Lekcja konwersacyjna stworzona jest dla osób, które posiadają już wiedzę na temat budowy języka i chcą położyć nacisk na poprawę bogactwa, poprawności i płynności wypowiedzi. Również osoby cierpiące na strach przed mówieniem uznają ten tryb treningu za bardzo przydatny.

Podczas konwersacji skupiamy się na:

rozbudowie słownictwa – w trakcie rozmowy podsuwamy uczniowi nowe słowa oraz wyrażenia, które zapisujemy na czacie Skype; dzięki temu nie ma potrzeby rozpraszania się robieniem notatek – po lekcji można na spokojnie wszystko przepisać.
korekcie błędów – nasza metoda polega na stopniowej eliminacji błędów. Nie praktykujemy ciągłego przerywania i poprawiania każdego błędu, aby nie blokować płynności wypowiedzi oraz budowania pewności siebie (szczególnie na początkowych poziomach nauki). Zaczynamy od wyłapania najczęściej pojawiających się błędów i skupienia się na ich wykluczeniu. Kiedy przestaną się one powtarzać, przechodzimy do wyeliminowania kolejnych, aż do pełnej poprawności. Zawsze upewniamy się, że jasne jest, skąd bierze się błąd.
poprawieniu wymowy – poprawiamy błędną wymowę; istnieje także możliwość ćwiczenia wymowy czytając na głos.
tematach – konwersacje oparte są na materiałach, które uczeń dostaje do przygotowania przed lekcją, najczęściej w formie artykułów i audio. Daje to możliwość wcześniejszego zapoznania się ze słownictwem i tematem. Mamy również opracowane własne scenariusze konwersacji, które umożliwiają nam wprowadzenie nowego słownictwa. Na pewno nie zabraknie nam tematów do rozmowy 😊