Informacje o naszej ofercie
JĘZYK ANGIELSKIJĘZYK NIEMIECKIJĘZYK HISZPAŃSKI
język ogólny na wszystkich poziomach A1-C2 język ogólny na wszystkich poziomach A1-C2 język ogólny na wszystkich poziomach A1-C2
język biznesowy język biznesowy język biznesowy
lekcja konwersacyjna lekcja konwersacyjna lekcja konwersacyjna
przygotowanie do egzaminów:
maturalnych
Cambridge PET FCE CAE CPE
IELTS
TOEFL
przygotowanie do egzaminów:
maturalnych
Goethe Zertifikat
Zertifikat Deutsch
TestDaF
przygotowanie do egzaminów:
maturalnych