Jeśli interesuje Cię wszechstronny rozwój umiejętności językowych i zdobywanie kolejnych poziomów zaawansowania, to lekcje języka ogólnego (General English) będą odpowiednie.

 

Aby równomiernie rozwijać wszystkie umiejętności językowe, lekcje dzielimy na: mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie oraz gramatykę. Ze względu na największą trudność, zazwyczaj najwięcej czasu poświęcamy na rozmowę. Nie zaniedbujemy jednak wyjaśniania gramatyki oraz ćwiczenia zdolności pisania. Ten tryb nauki nadaje się dla osób, które są zainteresowane podniesieniem ogólnych kwalifikacji i osiąganiem kolejnych poziomów zaawansowania.

 

Podczas lekcji ogólnych skupiamy się na:
konwersacji – największą część lekcji stanowi zwykle konwersacja, więcej na temat tego jak ona przebiega, możesz dowiedzieć się tutaj.
gramatyce – wyjaśniamy kolejne zagadnienia w łatwy i praktyczny sposób, zaczynając od tych najbardziej problematycznych dla Ciebie. Ćwiczymy je na zadaniach, a następnie egzekwujemy stosowanie ich w praktyce: w mowie i piśmie. Z nami nie będziesz czuć, że gramatyka i mówienie to dwie różne rzeczy. Poza oczywistym polepszeniem poprawności, ogólnie wzbogaca ona także język.
pisaniu – różne formy pisemne zadajemy jako zadanie domowe, a następnie wprowadzamy korektę błędów, dzieląc je na różne kategorie. Na kolejnej lekcji poświęcamy kilka minut na omówienie pracy oraz udzielenie wskazówek dotyczących kolejnych prac.
czytaniu i słuchaniu – te rodzaje aktywności są możliwe do wykonania bez naszej asysty, dlatego artykuły, książki, filmy i słuchania zadawane są do przygotowania jako zadanie domowe. Stanowią bazę do konwersacji na następnej lekcji. Podczas naszej lekcji, nie marnujemy twojego cennego czasu na zajmowanie się czymś, co równie dobrze możesz zrobić sam, przed lekcją.