Informacje o naszej ofercie
JĘZYK ANGIELSKI
język ogólny na wszystkich poziomach A1-C2
język biznesowy
lekcja konwersacyjna
przygotowanie do egzaminów:
maturalnych
Cambridge PET FCE CAE CPE
IELTS
TOEFL