Nasi lektorzy to przede wszystkim entuzjaści nauczania. Wyznajemy zasadę, że pogoda ducha i energia nauczyciela w kontakcie z uczniem stoją na pierwszym miejscu. Staramy się podążać tą myślą, zarażając motywacją do nauki języków.
Wszyscy nasi lektorzy posiadają również niezbędne kwalifikacjie zawodowe oraz doświadczenie w nauczaniu.